Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Ma Pani/Pan prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni.

Termin do odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Pani/Pan lub inna wyznaczona przez Panią/Pana osoba, niebędąca przewoźnikiem, objęła/objął towary w swoje posiadanie.


Aby odstąpić od umowy musi Pani/Pan poinformować nas


HOLMER Maschinenbau GmbH
Regensburger Straße 20
84069 Schierling/Eggmühl
Deutschland

Tel: +49 (0) 9451 930-0
Telefax: +49 (0) 9451 3370
eMail: ersatzteile@holmer-maschinenbau.com


za pomocą jednoznacznego oświadczenia (np. list wysłany pocztą, telefax lub e-mail) o podjętej przez Panią/Pana decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Może Pani/Pan skorzystać też z załączonego formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.


Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy, że wyśle Pani/Pan oświadczenie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

Jeżeli odstąpi Pani/Pan od niniejszej umowy, musimy zwrócić Pani/Panu wszystkie otrzymane od Pani/Pana płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają z tego, że wybrała Pani/wybrał Pan inny sposób dostawy, niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas), niezwłocznie i najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym wpłynęło do nas oświadczenie o tym, że odstępuje Pani/Pan od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki wybrała Pani/wybrał Pan podczas transakcji pierwotnej, chyba że uzgodniono z Panią/Panem wyraźnie inny sposób zwrotu; w każdym wypadku nie poniesie Pani/Pan żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Panią/Pana dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Musi Pani/Pan niezwłocznie i w każdym wypadku najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym poinformowała nas Pani/poinformował nas Pan o odstąpieniu od umowy odesłać lub przekazać nam towary z powrotem. Termin jest zachowany, gdy odeśle Pani/Pan towary przed upływem terminu czternastu dni.

Pani/Pan ponosi bezpośrednie koszty przesyłki zwrotnej towarów.

Odpowiada Pani/Pan za ewentualne zmniejszenie wartości towaru tylko wtedy, gdy zmniejszenie wartości towaru jest wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

» Wzór formularza odstąpienia od umowy

* W tym VAT,dostawa